BMW metoda zamjene električne vodene pumpe

BMW metoda zamjene električne vodene pumpe

1. Najprije uklonite osnovnu ploču motora, a desni prednji kotač uklonite električnu pumpu rashladnog sredstva i elektronički termostat 2. Instalirajte novi elektronički termostat i električnu pumpu rashladnog sredstva 3. Nakon što zamijenite elektronsku pumpu za vodu, provjerite postoji li ...
Čitaj više
Što je pomoćna pumpa rashladne tekućine u motoru?

Što je pomoćna pumpa rashladne tekućine u motoru?

Prije nego što razgovaramo o pomoćnoj pumpi rashladnog sredstva, razumjet ćemo funkciju pumpe rashladnog sredstva. Pumpa rashladne tečnosti vrši pritisak na rashladno sredstvo kako bi se osigurala njegova cirkulacija i protok u rashladnom sistemu. Općenito govoreći, omogućuje vodu da cirkulira ...
Čitaj više
Izduvna metoda BMW električne pumpe za vodu

Izduvna metoda BMW električne pumpe za vodu

Pri održavanju našeg automobila vlasnik bi trebao moći sam promijeniti antifriz, što nije vrlo komplicirano, pa će ga mnogi vlasnici promijeniti sami. Međutim, ukoliko zrak u rashladnom sistemu ne može ...
Čitaj više
BMW-ova elektronska pumpa za vodu ima toliko prednosti i može uštedjeti gorivo

BMW-ova elektronska pumpa za vodu ima toliko prednosti i može uštedjeti gorivo

Svi znamo da automobil pripada motoru sa unutrašnjim sagorijevanjem, koji će stvarati toplinu kada radi. Veoma važan dio sistema hlađenja automobila naziva se vodenom pumpom. Svi znamo da je mehanička voda ...
Čitaj više